Een strategische personeelsplanning maakt of kraakt een bedrijf. Wanneer je deze niet op orde hebt kunnen er namelijk diverse knelpunten op het gebied van personele inzet en bezetting voorkomen. Wanneer deze knelpunten geregeld voorkomen is dit erg slecht voor je bedrijf en de werksfeer. Een goede strategische personeelsplanning zorgt er echter voor dat dit juist wel goed gaat.

Personeel beter inzetten

Met behulp van een strategische personeelsplanning kun je het personeel veel beter inzetten. Er kan bijvoorbeeld kennis gedeeld worden en wanneer iemand specialist is op een bepaald gebied kan hij bijspringen wanneer hij in de strategische planning ziet dat een medewerker met zijn specialisme aan de slag gaat.

De juiste man op de juiste plek

Een goede werkgever kent de kernkwaliteiten van zijn werknemers. Wanneer deze worden opgenomen in de strategische personeelsplanning is de kans dat de juiste werkgever op de juiste plek komt veel groter.

Wanneer iedere werknemer in zijn kracht wordt gebruikt zal dit niet alleen de werkresultaten positief beïnvloeden, de werksfeer in het bedrijf krijgt hierdoor namelijk ook een boost. Een werknemer voelt zich namelijk prettig in zijn positie in het bedrijf en zal zich hierdoor positiever opstellen richting werkgever en andere werknemers en een positieve werksfeer komt de werkresultaten nog meer ten goede. Een win-winsituatie dus.

Geen onder- of overcapaciteit met behulp van Outsmart

Door een strategische personeelsplanning te gebruiken voorkom je onder- en overcapaciteit. Doordat je uitgebreid de tijd hebt genomen om vooraf in te schatten hoeveel werknemers voor een bepaalde opdracht nodig zijn is de kans op onder- of overcapaciteit minimaal.

Een handig hulpmiddel dat je hierbij kan helpen is een werkbon app. Dit kun je aanschaffen bij een bedrijf als Outsmart dat sinds kort WerkbonApp heet. Met de software van WerkbonApp kunnen werknemers heel eenvoudig bijhouden hoelang ze met bepaalde werkzaamheden bezig zijn geweest. Een werkgever kan dan achteraf, direct de data van zijn werknemers uitlezen en hieruit opmaken of er sprake is van over- of ondercapaciteit.

Betere workflow

Als het werkpatroon in het bedrijf herhaalbaar en van tevoren gedefinieerd is, is het voor werknemers veel makkelijker om te werken. Dankzij een goede workflow kunnen werknemers, middelen en tijd effectief worden ingezet. Een goede workflow kan gecreëerd worden met behulp van een strategische personeelsplanning.

Lagere kosten

Naast de HR-voordelen leveren de vier bovenstaande zaken nog meer voordelen op. Een van deze voordelen is het hebben van lagere kosten. Doordat iedere werknemer in zijn kracht wordt gebruikt zullen de werkprocessen zeer effectief verlopen en door deze effectiviteit zullen er veel kosten bespaard worden.

Verder kan het personeel dankzij een strategische personeelsplanning veel beter worden ingezet. Hiermee bespaar je uiteraard ook veel geld, want hierdoor voorkom je dat de taakverdeling voor werknemers onduidelijk is en dankzij deze betere taakverdeling kunnen de werknemers ongestoord focussen op de werkprocessen in plaats van op de planning. De efficiëntie van de werknemers zal dus veel hoger liggen en hierdoor zullen er minder kosten hoeven worden gemaakt om eenzelfde resultaat te bereiken.